Resveratrol Nagłówek
Untitled 1
Jedną z najlepiej opisanych właściwości resweratrolu jest kardioprotekcja.
Naturalny sposób aktywacji enzymów  długowieczności za pomocą resweratrolu.Właściwości resweratrolu w chorobach ukł. nerwowego - neurodegeneracje.Przeciwzapalne i obniżające objawy właściwości resveratrolu w IBD.Dowiedz się na czym własciwie polega fenoment paradoksu francuskiego.

Znane i udokumentowane właściwości Resweratrolu
W poniższym tekście chcieli byśmy wymienić najważniejsze oraz potwierdzone właściwości trans resweratrolu.

Z dnia na dzień staramy sie uzupełniać treści serwisu. W związku z tym do każdego podpunktu zostanie stworzony osobny artykuł poszerzający wiedzę zawarta w publikacjach naukowych.

W przeprowadzonych dotąd wielu badaniach wykazano wiele cennych właściwości resweratrolu. Począwszy od najlepiej opisanych właściwości kardio-protekcyjnych oraz przeciwnowotworowych po poprawie słuchu oraz wzroku.  Wykazano więc że resweratrol ma:


Działanie kardioprotekcyjne (ochrania serce) poprzez:

 • zapobieganie incydentom niedokrwiennym (poprzez wzmożone wydzielanie tlenku azotu),
 • zmniejszanie napięcia mięśni gładkich naczyń krwionośnych,
 • posiadanie właściwości ochronnych w stosunku do śródbłonka naczyniowego,
 • działanie przeciwmiażdżycowe i antyarytmiczne,
 • hamowanie utleniania LDL i hamowanie agregacji płytek krwi, utlenianie lipidów (zwłaszcza frakcję LDL)

Paradoks francuski

Działanie antyoksydacyjne, czyli przeciwutleniające gdyż:

 • usuwa z krwi powstałe już reaktywne formy tlenu i zapobiega ich tworzeniu,
 • zwiększa aktywność komórkowych enzymów antyoksydacyjnych,
 • chelatuje jony metali przejściowych (zwłaszcza miedzi), które wpływają na zapoczątkowanie łańcucha reakcji wolnorodnikowych;  

 

Ochrona przed nowotworami:

 • Resweratrol hamuje inicjację i rozwój nowotworu, co najprawdopodobniej jest wynikiem kilku mechanizmów. Zarówno związane jest to z aktywnością antyoksydacyjną resweratrolu jak i hamowaniem aktywności enzymów I fazy i stymulacji produkcji enzymów II fazy,  które biorą udział w detoksyfikacji kancerogenów. Zdolność resweratrolu do ochrony przed nowotworem może również wynikać poprzez zatrzymywanie cyklu komórkowego lub regulację apoptozy. Dane Fulda i wsp. wskazują, że resweratrol silnie uwrażliwia komórki na działanie chemioterapeutyków, które są powszechnie stosowane podczas leczenia onkologicznego. Inne dane literaturowe wskazują, że resweratrol pełni także funkcje ochronną poprzez ochronę serca przed uszkodzeniami związanymi z zażywaniem leku przeciwnowotworowego zwanego doksorubicyną (DOX). Ilość pojawiających się publikacji odnośnie korzystnego wpływu resweratrolu stale rośnie i przynosi nowe nadzieje w walce z nowotworami.

 

Wpływ na proces agregacji płytek krwi (działanie antyagregacyjne):

 • wpływ na zahamowanie różnych funkcji biologicznych płytek krwi poprzez szeroki zakres działania resweratrolu w płytkach krwi jak obniżenie poziomu aktywności pewnych enzymów np. cyklooksygenazy;  

 

Działanie rozkurczowe:

 • wykazano, że resweratrol zmniejsza napięcie ścian naczyń i zapobiega ich skurczom, co może być efektem zarówno hamującego wpływu resweratrolu na metabolizm kwasu arachidonowego jak i efekt wzmożonej syntezy tlenku azotu;  

 

Zapobiega incydentom niedokrwiennym:

 • w badaniach na szczurach stosowanie resweratrolu podczas reperfuzji obniżało ilość przypadków i czas trwania arytmii, także obserwowano wzrost ilości tlenku azotu oraz obniżenie poziomu dehydrogenazy  

 

Działanie przeciwzapalne:

 • Resweratrol ma tutaj złożone działanie wpływając na różne szlaki metaboliczne, hamuje syntezę i uwalnianie pozapalnych mediatorów oraz aktywność pobudzonych komórek układu odpornościowego, np. ograniczając działanie makrofagów i neutrofili co powstrzymuje je przed wytwarzaniem wolnych rodników jako skutek wybuchu oddechowego. Ostatnie badania dowodzą, że resweratrol może być bardziej skutecznym czynnikiem przeciwzapalnym niż niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak aspiryna, ibuprofen czy indometacyna.  

 

Aktywność przeciwwirusowa:

 • Przeprowadzone badania sugerują, że resweratrol zakłóca krytyczne, wczesne etapy cyklu reprodukcyjnego wirusa opryszczki typu I i II, jednak aby poznać mechanizm jego działania są konieczne dalsze badania.  

 

 Ochrona przed otyłością:

 • Resweratrol odgrywa również rolę w regulacji równowagi energetycznej, co chroni przed otyłością i jej patologicznymi skutkami, którymi może być w skrajnych przypadkach niemożność poruszania ze względu na zbyt dużą masę ciała. Działanie resweratrolu jest związane z aktywowaniem białek z rodziny sirtuin. Są to enzymy, które umożliwiają przeżycie w niekorzystnych warunkach środowiska. Uaktywniają się przy restrykcji kalorycznej, obniżonej temperaturze otoczenia oraz stresie antyoksydacyjnym. Białko SIRT1 odgrywa istotna rolę w utrzymaniu homeostazy glukozy oraz regulacji procesów wydzielania insuliny przez komórki β wysp trzustki. W przypadku tkanki tłuszczowej pobudza mobilizację tłuszczów i hamuje powstawanie nowej tkanki tłuszczowej.

 

 1. Zygmunt Z. Kinga B.: Resweratrol – działanie i znaczenie kliniczne, Adv Clin Exp Med 2005, 14, 5, 1051–1056
 2. King R., Bomser J., Min D.: Bioactivity of Resveratrol; Comprehensive Reviews In Food Science and Food Safety, 2006, Vol. 5
 3. Baatout S, Derradji H, Jacquet P, Ooms D, Michaux A, Mergeay M: Enhanced radiation−induced apoptosis of cancer cell lines after treatment with resveratrol. Int J Mol Med 2004, 13, 6, 895–902.
 4. van der Spuy W.J., Pretorium E.: Is the use of resveratrol in the treatment and prevention of obesity premature?; Nutrition Research Reviews (2009), 22, 111-117
 5. Fukao H, Ijiri Y, Miura M, Hashimoto M, Yamashita T, Fukunaga C, Oiwa K, Kawai Y, Suwa M, Yama− moto J: Effect of trans−resveratrol on the thrombogenicity and atherogenicity in apolipoprotein E−deficient and low−density lipoprotein receptor−deficient mice. Blood Coagul Fibrinolysis 2004, 15, 6, 441–446.
 6. Laux MT, Aregullin M, Berry JP, Flanders JA, Rodriguez E: Identification of a p53−dependent pathway in the induction of apoptosis of human breast cancer cells by the natural product, resveratrol. J Altern Complement Med 2004, 10, 2, 235–239.
 7. Olas B.: Resweratrol jako dobroczyńca w profilaktyce chorób układu krążenia, KOSMOS, 2006, Tom 55, Nr 2-3
 8. Pervaiz S.: Resveratrol: from grapevines to mammalian biology; FASEB J, 2003; 17
 9. Han YS, Zheng WH, Bastianetto S, Chabot JG, Quirion R: Neuroprotective effects of resveratrol against beta−amyloid – induced neurotoxicity in rat hippocampal neurons: involvement of protein kinase C. Br J Pharma− col 2004, 141, 6, 997–1005.
 10. Baur J.A. et al.: Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet; Nature, 2006, November
 11. Berge G, Ovrebo S, Botnen IV, Hewer A, Phillips DH, Haugen A, Mollerup S: Resveratrol inhibits ben− zo[a]pyrene−DNA adduct formation in human bronchial epithelial cells. Br J Cancer 2004, 19, 91, 2, 333–338.
 12. Galanty A., Janeczko Z.: Substancje roślinne o działaniu krążeniowym i chemoprewencyjnym; Lek w Polsce, 2007, Vol. 17, 1, 82-93 7. Fulda S., Debatin K.M.: Sensitization for anticancer drug – induced apoptosis by the chemopreventive agent resveratrol. Oncogene 2004, 2, 23, 40, 6702–1671.
stopka
Resweratrol  -  Artykuły  -  Polecane  -  Kontakt
resweratrol.pl © All rights reserved